απογευματίζω

απογευματίζω
-ισα, και απογιοματίζω -ισα, τελειώνω το φαγητό μου: Είχαμε απογιοματίσει όταν ήρθε.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”